THƯ BẠN ĐỌC: Thân ái gởi Huỳnh Phi Dũng

Published on February 15, 2013   ·   3 Comments

dainam-huynhuydung

 

ong-chu-dai-nam2

 

Xem các bài viết trên website biết được công trình lớn lao của Phi Dũng; trước có lời khen về ý hướng táo bạo đó. Có được nhiều người dám nghĩ dám làm điều lớn lao như vậy hẵn sẽ góp phần cho sự vươn lên của đất nước; còn ý hướng ấy đúng sai mức độ nào, nó sẽ thành bại ra sao là việc khác.

Ông bà ta có câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Mỗi con người, sự vật tồn tại trên trái đất đều chịu những quy luật của Trời thần, trong đó ý nghĩa và cách số của danh hiệu là một trong những quy luật thâm thúy ấy: Sự việc của Phi Dũng đang đứng trước một bờ vực của sự suy vi mà Phi Dũng chưa hề biết.

Còn việc treo giải thưởng chỉ là một thách thức chớ ở đời không ai có công đi làm cái việc không có đáp số. Tôi viết bài nầy muốn gởi đến Phi Dũng thông điệp về 3 mối hiểm họa đối với công nghiệp của Phi Dũng (trong đó từ Đại Nam, Đại Nam Văn Hiến tiềm ẩn đến 2 họa).

1/- Từ Đại Nam:

————–
Trích Từ điển:
Đại 大 3 To lớn. Hơn. Quá.
Nam 南 9 Phương nam.
————–

Đại Nam (大 南 ) (3 + 9 = 12).

Cách số 12 : Ý CHÍ BẠC NHƯỢC

Khó thành công vẹn toàn trên đường lập nghiệp. Mọi ý nghĩ không thích hợp với sự việc nên gặp thất bại luôn luôn.

Hàm ý: Tượng trưng cho kẻ mù quáng, không tự lượng sức mình, làm việc quá sức khiến tự chuốt thất bại

Số 12 thuộc nhóm VII. Hiểm nạn vận số : Ai phạm vận số nầy phải chịu tai nạn về cơ khí, hay sự hại vì những lý do như : tình sát, tai sát v.v… ( chết không lành).

Sự dẫn giải trên đã kỹ. Xin nói thêm một việc là từ Khu du lịch Đại Nam đến Đại Nam Quốc Tự hoặc Đại Nam Văn Hiến là biểu hiện ý nghĩ không thích hợp như trên nói.

2/- Đại Nam Quốc Tự hay Đại Nam Văn Hiến là 2 sự lạc lõng:

a)- Việc lập khu thờ tự lớn nhứt Đông nam Á để thờ những gì?

-Với Quốc tổ và những hoàng thân Quốc thích lương thần thì toàn quốc đã có như Đền Hùng, Đền thờ Đức Thánh Trần, Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng… chắc chắn lãnh đạo quốc gia không thể công nhận thêm 1 đền nữa để thờ các vị ấy? Và như vậy đền thờ mới nầy sẽ là vô nghĩa, bước đầu người dân chưa biết họ còn đến, dần về sau sẽ lạnh lẽo, vắng vẻ.

-Việc Thờ Phật: Tôi có dịp quen mấy vị trụ trì các chùa trong đó có vị nguyên là phát ngôn viên, phụ trách báo chí của Viện Hóa Đạo xưa. Tôi hỏi trong nước có hàng ngàn ngôi chùa cũng đều trạc tượng Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát…có phải các vị Phật ấy phân tâm ra gia trì vào các tượng ấy không? Được các vị cùng trả lời tạc tượng chỉ là tượng trưng để cho mọi người tưởng nghĩ đến Phật chớ không có Phật gia trì trong đó; nhưng như thế cũng không phải chỉ là tượng gỗ không hồn, mà các vị cao tăng không luân hồi, cũng không thành Phật, họ gia trì trong đó, do tu luyện đạt trình độ nhứt định các vị có khả năng mức độ khi phật tử nguyện cầu.

Số lượng chùa trong xã hội hiện đã quá đủ cho việc tín ngưỡng của người dân; không cần phải tạo thêm nữa, sẽ không tốt. Môn bát trạch có nói “Trụ ốc tiền hậu hữu tự, miếu (chùa, miểu) bất nghi (nhà ở trước hoặc sau có chùa, miểu là không tốt). Bởi nơi chùa chiềng không chỉ để các vị tu sĩ tu luyện, mà còn là nơi thờ cúng âm hồn của người quá cố mà người đời gọi là ma, mỗi năm có 3 ngày rằm lớn các âm hồn quy tụ về các chùa để nghe kinh và hưởng hương quả, sau đó họ tản ra xung quanh gặp nơi nào vọng động họ nhập vào gây điều bất lợi cho dân, do vậy gọi 3 tháng 1, 7, 10 là tháng cô hồn kỵ động thổ, cất nhà. Các chùa có tổ chức chặt chẽ xưa nay mà vẫn kiêng kỵ như vậy, còn việc lập thờ mới chắc chắn sẽ không chu đáo bằng các chùa, điều đó sẽ gây hại cho xóm giềng.

b)- Đại Nam Quốc Tự hay Đại Nam Văn Hiến nếu được công nhận cấp Quốc gia sẽ là điều nhục nhã cho Dân tộc:

Theo Hán Việt Từ điển của Đào Duy Anh: “Nguyên nước ta xưa là Việt Thường, thời bắc thuộc gọi là An Nam, đến đời Gia Long góp hai tên cũ mà đặt là Việt Nam”.

Nam là phía nam của Trung Hoa, An Nam là tên do người Trung hoa đặt cho, và họ chỉ xem ta là một bộ phận nhỏ của nước Trung hoa (Tổng An Nam). Với ý nghĩa ấy thì Việt Nam là cái tên phân nửa của ta, phân nửa là của Tàu đặt cho, ý nghĩa ấy làm cho họ luôn dòm ngó, lăm le xâm chiếm ta.

May mắn là tên Việt Nam còn có phân nửa là Việt của Dân tộc nên người dân luôn có ý chí bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Còn Đại Nam mất đi từ Việt, chỉ còn có từ Nam, là mất cái gốc của Dân tộc, điều đó được ứng chiếu là Phi Dũng xây dựng nhà cửa trong Đại Nam Văn Hiến đều theo lối của Trung hoa, không có chút gì là kiến trúc Việt? Cũng may mà Lãnh đạo chưa công nhận là Quốc tự, chớ nếu công nhận thì sẽ làm cho từ lãnh đạo đến người dân sẽ đánh mất nền văn hóa và ý chí bảo vệ Tổ quốc, đầu phục Trung hoa hoàn toàn, đó là điều nhục của Dân tộc.

Với những ý nghĩa trên ta cần phải bỏ ngay ý tưởng về xây dựng Đại Nam Quốc Tự hay Đại Nam Văn Hiến.

3/- Tên vợ chồng Phi Dũng đều báo hiệu một sự sụp đổ cơ nghiệp:

a/- Huỳnh Phi Dũng, Huỳnh Uy Dũng:
————–
Trích Từ điển:
Huỳnh 黃 12 Màu đất. Màu vàng. Người già. Trẻ con từ ba tuổi sắp xuống. Họ.
Phi 飛 9 Bay.
Uy 威 9 Oai. Tôn nghiêm.
Dũng 勇 9 Mạnh. Can đảm. Dũng cảm.
————–
Huỳnh Phi Dũng (黃 飛 勇) (12 + 9 + 9 = 30) – Huỳnh Phi Dũng (黃 威勇) (12 + 9 + 9 = 30).
Ý nghĩa: Phi Dũng là bay lên mạnh mẽ. Uy Dũng là Oai nghi dũng cảm.
Cách số 30: TUYỆT TỮ PHÙNG SANH

Lúc thắng lúc bại khó phân, một phen mạo hiểm trong tuyệt tữ, phùng sinh mà thành công. Cuộc đời cô độc khắc vợ chồng, con cái.

Căn cơ: Văn xương, tai ách.

Gia đình: Họ hàng bất hòa, vợ chồng ly tán.

Hàm ý: Chìm nổi linh đinh, khó phân tốt xấu. Gặp vận tốt thì thành công lớn, vận xấu thì luôn thất bại, đặc điểm chung là hay gặp tai nạn bất ngờ, cô độc, chết yểu.

Số 30 thuộc nhóm V. Hoạn nạn vận số:

Thường gặp hoạn nạn bất tữ, bệnh tật dây dưa.

Được biết Phi Dũng đã đổi lại là Uy Dũng nhưng do lẫn lộn nên vẫn hoàn cách số 30, sự thành công đã qua, sắp tới sẽ tới lúc suy vi.

b/- Tên vợ: Nguyễn Phương Hằng:

————–
Trích Từ điển:
Nguyễn 阮 6 Họ.
Phương 方 4 Phép. Lối. Cách thức.
Hằng 恆 9 Thường. Luôn luôn. Bền.
————–
Nguyễn Phương Hằng (阮 方 恆) (6 + 4 + 9 = 19).
Ý nghĩa: Người luôn có phương pháp cách thức sâu xa trong cuộc sống.
Cách số 19 : PHONG VÂN TUẾ NGUYỆT

Trên bước đường lập nghiệp phải vượt mọi khốn khó và được quý nhơn giúp đỡ mới đạt thành chí nguyện, có thể là phú ông, song khó tránh chết yểu cô quả, hình ngục.

Số của người gặp nhiều tai họa:
…..
Sức khỏe: Bịnh hoạn, hình ngục, chết sớm.

Hàm ý: Người có tố chất thông minh thích hoạt động, tuy có thành công lớn, có thực lực, nhưng luôn có tai họa bất ngờ giáng xuống, thậm chí chết sớm, vợ chồng con cái tử biệt sinh ly.

Số 19 thuộc nhóm VII. Hiểm nạn vận số :

Ai phạm vận số nầy phải chịu tai nạn về cơ khí, hay sự hại vì những lý do như : tình sát, tai sát v.v… ( chết không lành).

Ý nghĩa ấy thì Phương Hằng có thể làm bất cừ điều gì để sụp đổ cơ nghiệp.

Với tên vợ chồng như vậy thì sự suy sụp đổ cơ nghiệp là không tránh khỏi.

Phi Dũng tin và muốn cải đổi thì liên hệ tôi sẵn sàng giúp.

Ngoài ra công trình đồ sộ Đại Nam Văn Hiến nếu không làm đền thờ thì làm gì? Nếu muốn cải biến và Phi Dũng có đủ tố chất để làm thì tôi sẽ chỉ cách chuyển hướng để công trình làm nên việc mới lớn, hơn hẵn điều mà Phi Dũng ước muốn.

Tác giả Nguyễn Anh gửi TTXVA.ORG

Comments

comments

Thông báo về các websites, groups, blogs GIẢ MẠO VangAnh và TTXVA

Các tình yêu ủng hộ VangAnh và TTXVA thật, tẩy chay và chống giả mạo nhé, thx!

Comments (3)
 1. Quyen says:

  Muốn moi tiền Phi Dũng

 2. Lotus2004 says:

  nhiều người nghgix là tiền nhỉ? hiii mình ko nghĩ thế tác giả viết rất có tính thuyết phục đấy, để ngẫm thêm xem thời gian thế nào..cá nhân mình đúng là thấy việc lập đền thờ Đại nam là không cần thiết bởi lẽ thờ thì phải thờ tổ tiên thờ các bậc danh hùng..thờ Đền Đại nam thì mình chả thờ đâu chỉ thích vào lần cho biết,hic

 3. Binh Nguyen says:

  Đọc thấy hay và phân tích tên dựa theo Kinh Dịch
  Quyen nói: muốn moi tiền Phi Dũng
  Đọc kỹ đi rồi suy ngẫm, nếu Quyen nghiên cứu về Kinh Dịch thì sẽ có cái nghĩ khác. Ở đây chỉ phân tích tên theo Kinh Dịch và nghiên cứu là chính thôi. Bạn muốn nghiên cứu thì nhớ luyện thêm chữ Hán nữa

Tìm Tin Tức
Quảng Cáo
diemtin

Điểm tin Thứ Năm 31/7/2014

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng Những tin tức nổi bật sẽ được post ...
Find us on Facebook
Quảng Cáo
Tin Nổi Bật Trong ngày
NGUYENANHDUNG

Một sứ mệnh phải gánh vác

  Hôm qua đến viếng bác Nguyễn Anh DŨng, ngồi nói chuyện với bác Le Hung, mới biết ...
Toàn Shinoda

Cư dân mạng hoang mang về con số 7 ma quỷ

TTXVA.NET BIÊN TẬP Vào khoảng 23:10 ngày 24.7.2014 (múi giờ Hà Nội), vlogger đình đám Toàn Shinoda đã trút ...
Hướng đạo sinh

7 trào lưu xã hội thúc đẩy mạnh mẽ nhất sự cách tân nếp sống Việt Nam

TTXVA.NET BIÊN TẬP Đó không hoàn toàn là lịch sử ! Chúng tôi biết rằng, sẽ thật khiên ...
HAIYANG981-GIANKHOAN5

VỊ TRÍ giàn khoan HAI YANG 981 ngày 20/7/2014

TTXVA.NET BIÊN TẬP 1.  Vị trí mới nhất của giàn khoan 981:  CẬP NHẬT TỌA ĐỘ MỚI NHẤT NGÀY ...
QUEVAN-NGUYENVU1

SCANDAL QUẾ VÂN MẶC ÁO QUỐC KỲ bị Nguyên Vũ tung BÓP VẾU TRẢO

TTXVA.NET BIÊN TẬP     Những bức ảnh sàm sở "bóp vếu trảo" của Nguyên Vũ đã khiến cộng đồng ...
DANANG-DENNIS1

VIDEO Đang làm rõ vụ một người nước ngoài bị hành hung ở Đà Nẵng

  Chiều 29.7 Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng cho hay đang thụ lý và làm rõ vụ ...
TIEUTRUCUOPBIEN-XAM

MV xẩm Tiễu trừ cướp biển ĐÁ XÉO Trung Quốc

  Mượn hình thức nghệ thuật truyền thống, MV xẩm Tiễu trừ cướp biển đã khéo léo phê ...
BIEUTINH-BUIVIEN4

VIDEO NÁO LOẠN BIỂU TÌNH Khu phố Tây Bùi Viện 22/7/2014

              Biểu tình chống Trung Cộng?  Không. Biểu tình đòi quyền tự do dân chủ. Không phải. Biểu tình của ...
ga3

Hình ảnh nhà ga ngầm tuyến Metro số 1 ở Sài Gòn

Ga Nhà hát thành phố (nằm dưới Nhà hát thành phố) tuyến Metro số 1 (Bến Thành ...
Popular Posts
nemdienthoai

Cảnh ném điện thoại trên truyền hình Việt Nam chấn động thế giới

Video ném điện thoại của phóng viên Sỹ Khỏe trên trang Kotaku.com.   Trong chương trình Chào buổi sáng ...
NgocDiep

Bộ trưởng Thăng nói về cạnh tranh bình đẳng

Minh họa: Ngọc Diệp   Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Ủy ...
ANHHUNG-TIEUCHUAN

Mẹ anh hùng phải giữ lấy…trinh

  Có lẽ từ lâu lắm rồi, chúng ta thường nghe truyền thông viết về vẻ đẹp của ...