Cờ đỏ sao vàng

Published on December 16, 2012   ·   2 Comments

TTXVA.ORG

Quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng. Hiện nay, đây là chính thể duy nhất của người Việt Nam được Liên Hiệp Quốc công nhận, cho nên, việc chối bỏ cờ đỏ sao vàng bằng những quan điểm đối lập là hoàn toàn sai lầm – và sẽ càng lún sâu vào sai lầm nếu đưa chúng vào tiến trình tự do – dân chủ và hòa giải quốc gia. Tại sao vậy ?

Xem thêm : NGỌN CỜ MỚI – khai phóng cho phong trào tự do – dân chủ Việt Nam

Thứ nhất, không một công dân hay người tự xem là công dân của quốc gia nào đủ tư cách để CHÊ quốc kỳ, bởi đồng nghĩa với sự sỉ nhục chính quốc gia mình – đồng bào mình. Lá cờ là đại diện của một quốc gia, lãnh thổ hay tổ chức bất kỳ ; dẫu yêu thích hay không thì việc hạ nhục nó là hành vi rất thiếu văn hóa, biểu hiện cảm quan sống lệch lạc và đặt ý chí cá nhân vượt trên cộng đồng. Lá cờ nên được nhận diện bằng góc độ văn hóa – lịch sử (yếu tố nhân văn) chứ không phải quan điểm chính trị. Có những lá cờ giống nhau về ý tưởng cũng như kiểu dáng, nhưng không có nghĩa chúng bắt chước hay lệ thuộc nhau. Lá cờ là biểu trưng mang tính mĩ thuật chứ không phải tội phạm để bất kỳ ai có thể đem ra đấu tố, nhục mạ. Đặt trong vấn đề cờ đỏ sao vàng, dẫu thế nào nó đã sát cánh cùng lịch sử quốc gia – dân tộc 8 thập niên, dẫu thế nào nó cũng là đại diện cho một lý tưởng ái quốc – vị nhân sinh để hàng triệu người chiến đấu và hy sinh trong cao vọng bất khuất, dẫu thế nào nó cũng đang đại diện cho phần lớn công dân Việt Nam trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc – KHÔNG AI CÓ QUYỀN SỈ NHỤC CỜ ĐỎ SAO VÀNG, mà phải xem nó là một giai đoạn tất yếu trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

Thứ hai, vấn đề ý nghĩa cờ đỏ sao vàng. Lá cờ này ban đầu có tên gọi “cờ sao mai”, xuất hiện trong cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa ngày 23 tháng 11 năm 1940. Hạt nhân phong trào là những trí thức – học sinh rất xuân trẻ, ai cũng phơi phới nhiệt huyết cách mạng và nung nấu ý chí giải phóng đất nước khỏi ách thực dân, phát xít. Cần nhớ lại rằng, cùng thời điểm đó, Việt Nam thuộc về số ít quốc gia Á Đông đã tận dụng được thời cơ thực dân và phát xít ganh nhau địa vị thống trị để vùng lên tranh đấu cho tự do. Trong bối cảnh rực lửa đó, việc chọn lựa một lá cờ đại diện cho cao trào độc lập phải có ý nghĩa gieo lòng tin vào tương lai sáng lạn. Vì thế, cờ sao mai đã được chọn !

Lá cờ sao mai được sử dụng làm hiệu kỳ của Mặt trận Việt Minh và đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đến mùa thu năm 1945 thì được công nhận là quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vào năm 1955, cờ sao mai được chỉnh sửa chi tiết để thành cờ đỏ sao vàng như thấy hiện nay – việc chính sửa này nhằm hòa nhập chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào phong trào Cộng sản quốc tế, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong cuộc Nội chiến Nam-Bắc. Năm 1976, sau khi hai miền nhất thống, Quốc hội Việt Nam khóa VI quyết định cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ và sử dụng đến ngày nay.

Trong tiến trình tự do – dân chủ hiện nay, chủ yếu có hai lý lẽ được đưa ra : Nhóm ủng hộ cho rằng, cờ đỏ sao vàng là lá cờ thiêng liêng đại diện cho phong trào đấu tranh giành độc lập quốc gia – dân tộc, nhiều người đã chiến đấu và hy sinh dưới lá cờ đó – có nghĩa, cờ đỏ sao vàng xứng đáng là đại diện duy nhất cho đất nước vì mang giá trị lịch sử đầy hào hùng ; nhóm chống đối lại cho rằng, cờ đỏ sao vàng mang ý nghĩa nô dịch khối Cộng sản quốc tế, biểu trưng cho sát khí, bắt chước lá cờ của phong trào Cộng sản Trung Hoa thời Quốc-Cộng tương tranh. Xin bình thản đối đáp những quan điểm tôn vinh cờ đỏ sao vàng như sau : Việt Nam nằm ở vị trí giao thoa giữa nhiều nền văn hóa, nhiều lợi ích sinh tồn cho nên không tránh khỏi nạn xâm lăng cũng như mâu thuẫn nội bộ ; vấn đề ở chỗ, một khi tất cả người Việt Nam đều nhận diện nguy cơ thì ai cũng nung nấu chí giải phóng quốc gia – dân tộc khỏi những hiểm họa, nếu chỉ biết hoặc chỉ hiểu cờ đỏ sao vàng như một biểu tượng lịch sử duy nhất tức là lấy ý chí thiểu số chà đạp lên tinh hoa cộng đồng, tự xem việc giải phóng quốc gia – dân tộc là trách nhiệm cũng như niềm vinh dự của một tổ chức trong nhiều tổ chức.

Thời điểm Đảng Cộng sản ra đời, đã có trước đó hàng trăm tổ chức khác và sau đó cũng hàng trăm tổ chức khác, Đảng Cộng sản chỉ là một trong nhiều tổ chức cùng mục đích, cùng kiểu con người. Anh yêu nước, khát khao giải phóng dân tộc thì tại sao tôi không-được-phép yêu nước, khát khao giải phóng dân tộc ? Cờ đỏ sao vàng có thể rất nổi bật trong cao trào giải phóng quốc gia – dân tộc, nhưng không có nghĩa đây là lá cờ duy nhất xuất hiện và đại diện cho ý chí đấu tranh của toàn dân ! Việc đặt cờ đỏ sao vàng ở vị trí mặc định, tôn vinh không cần thái độ khách quan lịch sử, chẳng những là biểu hiện duy ý chí, thiếu ý tưởng mà còn là di chỉ của một thời xung đột ý thức hệ đẫm máu.

Đối với những người không chấp nhận cờ đỏ sao vàng, xin hầu thoại rằng : Vị trí cửa ngõ giao thương đã khiến nội tại văn hóa Việt Nam chỉ là sự tổng hòa của nhiều luồng văn hóa, gạt bỏ bất kỳ yếu tố nào đồng nghĩa phủ định chính mình. Tâm lý người Việt Nam vốn không nhiều sự sáng tạo, chắt lọc mà thường vay mượn, tổng hợp thành cái bản sắc riêng mình. Chúng ta không thể tẩy trừ màu sắc Trung Hoa, cũng không thể loại thải yếu tố Ấn Độ, hay cả những nét Tây Âu… bởi Việt Nam giống như mọi quốc gia Đông Nam Á, bản sắc văn hóa là sự đa dạng chứ không phải tính khu biệt, văn hóa Việt Nam mang tính mở chứ không khép kín như các nước Đông Bắc Á, đó là sự liên tục bồi đắp chứ không phải tiếp nhận nhỏ giọt. Đặt trong vấn đề lá cờ đỏ sao vàng, thì nó chỉ là một trong nhiều ý tưởng do người Việt vay mượn từ bên ngoài.

Trước Đảng Cộng sản, đã có Việt Nam Quang phục Hội, Đại Việt Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, Đại Việt Duy dân Cách mệnh Đảng… mô phỏng lá cờ thanh thiên bạch nhật của Trung Hoa Dân quốc để thiết kế hiệu kỳ cho mình. Chẳng lẽ những chí sĩ cách mạng ấy cũng chỉ là kẻ “nô dịch” về ý tưởng ? Việc phủ định lá cờ đỏ sao vàng cũng là minh chứng cho thấy, người Việt Nam chúng ta thường nhận diện những vấn đề lịch sử bằng cảm tính chứ không phải thái độ minh triết. Trong tiến trình tự do – dân chủ và hòa giải quốc gia – dân tộc, phủ định cờ đỏ sao vàng chỉ đào sâu thêm sự hận thù giữa người Việt Nam với người Việt Nam, bởi cờ đỏ sao vàng vẫn đang được đa số người Việt Nam chọn lựa và sử dụng, nếu không thể liên đới tất cả người Việt Nam dưới mục tiêu chung thì phong trào dân chủ nên tự giải tán !

Lá cờ đỏ sao vàng mang ý nghĩa lịch sử, lý tưởng là có thật, nhưng đồng thời nó cũng là di sản của một thời xung đột ý thức hệ đầy bão bùng, việc tôn sùng nó như biểu tượng thiêng liêng duy ý chí là rất thiển cận. Chúng ta – những người Việt Nam – cần coi cờ đỏ sao vàng thuộc về một giai đoạn lịch sử đáng trân trọng, là quốc kỳ của một chính thể của người Việt Nam – do người Việt Nam – vì người Việt Nam, ít nhất hãy đưa nó trở về với vai trò ban đầu : Quân kỳ. Cờ đỏ sao vàng đáng được tôn vinh, nên được tôn vinh một cách trịnh trọng, cùng với cờ quẻ Càn của các Hoàng đế Thành Thái, Duy Tân, cờ ngũ tinh liên châu của các anh hùng Thái Nguyên, cờ nửa đỏ nửa vàng của nghĩa quân Yên Bái, cờ sao trắng của phong trào Quốc dân Đảng, cờ vàng sao đỏ của phong trào Thanh niên Tiền phong, cờ quẻ Ly của chính thể Việt Nam Đế quốc, cờ vàng ba sọc đỏ của chính thể Việt Nam Cộng hòa… bởi những lá cờ ấy là đại diện cho những lý tưởng ái quốc – vị nhân sinh của cha anh chúng ta, khi sáng tạo ra những lá cờ đó, liệu ai muốn đem ra đối đầu với những thế lực nào, quan điểm chính trị nào ? Chỉ giản dị một điều : Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù ; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.

Xem thêm : NGỌN CỜ MỚI – khai phóng cho phong trào tự do – dân chủ Việt Nam

Comments

comments

Tags:  , , ,

Facebook đã xóa account giả mạo VangAnh & TTXVA

Thông báo về các websites, groups, blogs GIẢ MẠO

Các tình yêu ủng hộ VangAnh và TTXVA thật, tẩy chay và chống giả mạo nhé, thx!

Comments (2)
  1. văn lâm says:

    Lịch sử là dòng chảy vô tiền khoáng hậu ;Chẳng có gì là bất biến,không thể thay đổi,kể cả quốc gia,dân tộc.Mỗi một sự thay đổi xã hội loài người lại tiến lên phía trước ,từng bước,từng bước một.Tuy nhiên mọi sự đổi thay phải đúng lúc,đúng chỗ,đúng quy luật khách quan,phù hợp thời đại,phù hợp lợi ích chung của loài người mới có giá trị lịch sử tích cực,ngược lại ý nguyện về sự đổi thay khiêm cưỡng ,cực đoan hay sự chống đối cái cần phải thay đổi đều sẽ đương nhiên thất bại.Cũng giống như bất kỳ quốc gia nào,bên cạnh những cơ hội, Việt nam cũng luôn đối đầu những thách thức về đổi mới để tồn tại và phát triển.Cũng đã đến lúc phải nghĩ tới sự hòa hợp dân tộc,bỏ qua sự khác biệt về tư tưởng trong quá khứ để cả 90 triệu dân Việt nam đồng lòng vượt qua thử thách ,sánh vai cùng cường quốc năm châu;cái mục tiêu này lớn hơn bất cứ sự kiêu hãnh nào .Với cả nghìn năm dưới sự bạo tàn của phong kiến Trung hoa,với trăm năm cơ hàn bị bóc lột bởi thực dân Pháp,với hàng chục năm đổ máu để giành độc lập dân tộc từ đế quốc Mĩ,người Việt nam chúng ta còn nối lại quan hệ được nữa là một sự khác biệt về tư tưởng ngày một nhỏ đi giữa những người Việt nam chúng ta với nhau.Chắc chắn chúng ta cần tới một sự hòa hợp dân tộc để phát triển và đừng vì sự nhỏ nhen ích kỉ hay sự cài cắm của ngoại bang nào mà tự đào sâu thêm sự hận thù không còn cần thiết cho bất kì người dân Việt nam nào.

  2. Bao Cu Au says:

    Cờ Việt Nam sắp được đổi từ cờ đó sao vàng thành cờ đỏ sao trắng rồi các bác ạ. The tin tức mới được đua ra:
    http://baocuau.blogspot.ca/2012/12/ac-khu-viet-nam-vietnam-special.html
    thì VN đang chuẩn bị để trở thành Đặc Khu Hành Chánh Việt Nam, ngang hàng với Đặc Khu Hồng Kông trong đại gia đình Trung Quốc.

Quảng Cáo
diemtin

Điểm Tin Thứ Ba 7/04/2015

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng Những tin tức nổi bật sẽ được post ...
Find us on Facebook
Quảng Cáo
Tin Nổi Bật Trong ngày
PHATGIAO-THIEN-MOITRUONG

ĐƠN GIẢN MÀ SỐNG!

  - Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe, những ...
HOHAI-BACSI-QUYTAYDU-HOCBONG-GWF55

Hồ Hải hay chúng ta bệnh hoang tưởng ?

  "Thượng sách sẽ được sử dụng cho đại hôi 12, kỳ đại hội này tôi đã lật ...
tongthong-vietnam

BẬT MÍ: Ai sẽ là TỔNG THỐNG DÂN CỬ ĐẦU TIÊN của nước Việt Nam thống nhất

VangAnh 1. Theo các tình yêu AI SẼ LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG được nhân dân trao phiếu tín ...
chienthang

Người ta lớn, bởi vì mi quì xuống!

  Hai trong nhiều đặc tính xấu của An-nam cần-lao trong gần thế kỷ qua là trông chờ ...
COTDIEN-EVN-TNGT

Tàn nhưng không phế?

ẢNH SƯU TẦM INTERNET
GIAOTHONG-PHUNU-NONGNGHIEP

Lợn một bên và em một bên

  ẢNH SƯU TẦM INTERNET
BANHLEVIEN-CHIENTRANH1979

Bành Lệ Viện đã hát động viên binh lính Tàu đánh chiếm VIỆT NAM năm 1979

  Bành Lệ Viện , phu nhân của Tập Cận Bình từng phục vụ trong quân đội Tàu ...
Popular Posts
NGUYENTANDUNG-QUOCHOI

Vietnam’s Prime Minister Likely Won’t Have a Job in New Government

  Current secretary-general is staying on in that role, freezing out potential rise of Nguyen Tan Dung, who ...
CHINA-TRUNGQUOC-XAMLUOC33

China claims territories of 23 countries, even though it only has borders with 14

  The total area of China’s claims on other countries exceeds the size of modern China itself, but ...
CHIENTRANH-WAR-BLOOMBERG9

Vietnam’s Divide: Slow Healing, Fewer Prospects for Children of U.S. Allies

Vu Tien, a university student in Ho Chi Minh City, holds photographs of his father who served ...
Mobile App đọc tin TTXVA